មួយណាក៏ដូចមួយណា - គូម៉ា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 9.618 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ទាញយកបទនេះជា Imuzik ដោយវាយ *1772*5231556# (20c/30ថ្ងៃ)

I. ទោះហត់កាយក៏ហត់ទៅចុះ តែរស់យ៉ាងណាកុំឲ្យហត់ចិត្ត ហើយបើហត់និងមនុស្សនៅជិត ការពិតពិបាកនិងទ្រាំណាស់

R. តាំងពីចាប់ផ្ដើមមកដល់ ពេលនេះតើបងខុសឆ្គងលើអូនអ្វីខ្លះ សមទេដែលអូនសាវាផ្ដេសផ្ដាស់​គួរណាស់យើងខិតខំថែទាំគ្នា

II. មួយណាក៏ដូចមួយណា មួយណាក៏ដូចមួយណា ឬឲ្យតែស្រីគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសាវាទាំងអស់ មួយណាក៏ដូចមួយណា ហេតុអ្វីស្មានមិនត្រូវសោះ គ្រាន់តែថែចិត្តស្មោះ មួយនិងមួយមិនបាន

III. ពេលណាក៏ដូចពេលណា ពេលណាក៏ដូចពេលណា រាប់មើលតាំងពីដឹងក្ដី អូនមានសង្សារប៉ុន្មាន ល្មមកែខ្លួនត្រឹមនេះហើយ សូមតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបាន ទាន់បង នៅរំខានពេលឲ្យអូនកែខ្លួន

(ភ្លេង... ច្រៀង R, II, III, II, III ម្ដងទៀត) បញ្ចប់: ល្មមកែខ្លួនត្រឹមនេះហើយ សូមតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបាន ទាន់បង នៅរំខានពេលឲ្យអូនកែខ្លួន

មើលទាំងអស់ >>

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town Unlimited

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 252

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 241

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

 
l