កាដូ Christma - សេនមី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.711 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. វេលាចេះតែទៅមុខ វេលាធ្វើបាបអារម្មណ៍ ថ្ងៃគេរីករាយ គឺជាថ្ងៃខ្ញុំយំ ជាកាដូខ្ញុំក្នុងថ្ងៃ Christmas

II. ដឹងហើយថាទឹកភ្នែកមិនមែនជាដំណោះស្រាយ តែឃាត់មិនបានឡើយ ពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់ ទឹកភ្នែកទាមទារហូរក្រែងបានធូរស្បើយខ្លះ នឹកគេណាស់ តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណា

III. កាដូ Christmas អូនចង់មានបង នៅថ្ងៃ Christmas សុំត្រឹមមានបង ចង់ឮសម្លេងបងខ្លាំងណាស់ មកកាន់ដៃអូន នៅថ្ងៃនេះ តើបានទេ    

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន