កូនល្អស្ដាប់ពុកម៉ែ សិស្សល្អស្ដាប់គ្រូ - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.161 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. រៀនៗៗៗៗៗៗ... កូនល្អត្រូវស្ដាប់ពុកម៉ែ សិស្សពូកែត្រូវស្ដាប់គ្រូ ខំរៀនធ្វើសិស្សគំរូ កុំគិតគូតែរឿងដើរលេង ដើរលេងៗភ្លេចរៀន

II. រៀនៗទៀតថ្ងៃមិនគ្រប់ ខិតខំរៀនយប់ទៀតណា រៀនៗកុំគេចសាលាមានស្នេហាតាមវិថីវៃគ្នា​ ដើរវៃៗៗៗៗៗ...

(ភ្លេង... ច្រៀង I, II ម្ដងទៀត)

 

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន