កូនល្អស្ដាប់ពុកម៉ែ សិស្សល្អស្ដាប់គ្រូ - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.206 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570049# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. រៀនៗៗៗៗៗៗ... កូនល្អត្រូវស្ដាប់ពុកម៉ែ សិស្សពូកែត្រូវស្ដាប់គ្រូ ខំរៀនធ្វើសិស្សគំរូ កុំគិតគូតែរឿងដើរលេង ដើរលេងៗភ្លេចរៀន

II. រៀនៗទៀតថ្ងៃមិនគ្រប់ ខិតខំរៀនយប់ទៀតណា រៀនៗកុំគេចសាលាមានស្នេហាតាមវិថីវៃគ្នា​ ដើរវៃៗៗៗៗៗ...

(ភ្លេង... ច្រៀង I, II ម្ដងទៀត)

 

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន