ខានជួបគ្នាយូរអូនមានកូនហើយ - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.777 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570209# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ខានជួបគ្នាយូរ អូនមានកូនហើយ អស់សង្ឃឹមហើយគ្មានឱកាសទេ ព្រោះតែពេលនេះឆោមឆាយ អូនបានក្លាយជាម្តាយគេ ឯបងបានត្រឹមជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់

II.  ខានជួបគ្នាយូរ អូនស្អាតខ្លាំងណាស់ ដឹងច្បាស់ថាគេមើលថែដិតដល់ ខុសដាច់កាលនៅជាមួយបង ស្នេហ៍ស្នងជួបតែទុក្ខអំពល់ ថ្ងៃនេះនិមល អូនផុតទុក្ខហើយ

R.  សុភមង្គល របស់នួនល្អង ជាក្តីសុខបងដូចគ្នាត្រាណត្រើយ ឃើញអូននិងគេរស់សោយសុខ បងជួយអរអូនអ្ហើយ ឯបងស្តាយក្រោយឲ្យអូនបានគេ

III.  បងស្តាយៗៗៗលុះមរណា ស្តាយក្តីស្នេហាបងនិងមាសមេ បើពេលនោះបងល្អដាក់អូន ពេលនេះស្ងួនក៏មិនបានគេ ខុសពីបងទេទើបបាត់...បង់អូន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន