ខ្ចីញ៉េញ - ហង្ស សុវណ្ណារិទ្ធិ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.400 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300416# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. មុខអូនមិនបាច់ Make up ឲ្យវាលើសលប់ មុខអូនមិនបាច់ Make up ឲ្យវាអស់វាអស្ចារ្យ ព្រោះជីវ៉ាៗៗ ស្អាតអស្ចារ្យពីធម្មជាតិ

II. រាងរ៉ូវស្រលូន មើលទៅអូនសាច់ឡើងខ្ចីញ៉េញ បងមើលទៅអូនគួរឲ្យខ្នាញ់ ណាស្រស់ជីវ៉ា ធ្វើយ៉ាងណាៗៗ បានជីវ៉ា មកថ្នមបី អូអូ អូយ

III. ហីៗ បងស្នេហ៍អូនខ្លាំងណាស់ ហីៗបងចង់ធ្វើជាម្ចាស់ បេះដូងបងត្រូវការស្រី ឆ្លាក់រូបអូនជាប់ក្នុងហរទ័យ អូនជាមនុស្សស្រីបងស្នេហ៍ បងចង់បានអូនរស់នៅក្បែរ

IV. Hey Baby Girl បងចង់បានអូនជាគូ ស្រលាញ់អូនខ្លាំងណាស់ សុំអូនកុំទៅគិតយូរ ស្រីដែលបងស្នេហ៍ គឺស្រីដូចរូបអូន សាច់ឡើងខ្ចីញ៉េញ មើលទៅរាងអូនឡើងស្រលូន បងចង់បានណាស់ គឺព្រោះតែរូបបងនេះទំនេរ សុំអូនឆ្លើយតប បើសិនជាអូនមិនទាន់មានគេ តើអូនឮទេ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ហង្ស សុវណ្ណារិទ្ធិ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន