ខ្ញុំខឹងនឹងបងហើយ  - លី អ៊ីវ៉ាធីណា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.924 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231711# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

ខ្ញុំខឹងនឹងបងហើយ​ បងក្បត់ចិត្តនឹងខ្ញុំ​ មិនដឹងចិត្តបងគិតដូច្នេះ ទ្រូងស្ទើរបែកប្រេះហើយណា ខ្ញុំនៅចាំបងជានិច្ច​ មិនដឹងចិត្តបងគិតយ៉ាងណា ទេថ្លៃ ខ្ញុំ ចង់ណែនក្នុងឳរ៉ា ខ្លោចផ្សានឹងបងដែលក្បត់ចិត្ត

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន លី អ៊ីវ៉ាធីណា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន