គេមកឯង - ដានីកា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.138 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300561# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. នាងអត់ទេគេមកឯង នាងអត់ដឹងទេគេមកឯង កម្លោះនរណា គេធ្លាប់មករកអូនស្រី ធ្លាប់មកសព្វថ្ងៃ បនកន្លែងច្រៀងភ្លេង

នាងអត់ទេគេមកឯង នាងអត់ដឹងទេគេមកឯង

II. ថានាងងអន្យាយជុំផង ឈ្ងោកមើលបងជិតៗ ទៅអង្គុយបៀតៗ ឆ្គុចគេអន្តិចណោះឯង ខំខ្សឹបប្រាប់គេ ថានាងអត់គូ កប្លែង នាងប្រាប់គេ បណ្ណោះឯង​គេតាមឆ្វែលស្រីពៅ

III. ស្នេហ៍នាងមិនគើយ ក៏នាងមិនគើយលេងទេ មិនបាននាំគេមកផងណា គេមក​ឯង នាងអត់ទេគេមកឯង នាងអត់ដឹងទេគេមកឯង កម្លោះនរណា គេធ្លាប់មករកអូនស្រី ធ្លាប់មកសព្វថ្ងៃ បនកន្លែងច្រៀងភ្លេង

IV. ហេតុតែនាងអន្យាយ ចង់បានប្ដីអ្នកស្រុក ព្រោះតែអប្សុក មិនដែលមានសុខនឹងគេ នាងអន្យាយរឿងមែន អត់ចេះមុសា បើប៉ះប្ដីនរណា កុំជេរថានាងណឺ កុំខឹងកុំខុស កុំមកសម្លឹងនាងណឺ នាងមិនបាននាំគេដើរ គេមកឯង (២ដង)

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន