គេលេងភ្លេងហើយ  - រ័ត្ន រចនា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.285 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9830003# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. គេលេងភ្លេងហើយ គេលេងភ្លេងហើយ អូ! ម៉ារ៉ាវ៉ា អូ! ម៉ារ៉ាវើយ អើយម៉ារ៉ាវ៉ា កាឡុកកាតុកឆា អ្នកតាទះដៃ ស្រីៗញាក់ស្មារ ស្រឡាញ់មួយណាចូលមករាំលេង(២ដង)

II. បុរសពោះម៉ាយ បុរសពោះម៉ាយ កុំចង់ញ៉ែរក្រមុំ ឱណាបងណ្ហើយ កុំញ៉ែរក្រមុំ ពោះម៉ាយកុំឡូកឡំ សុំចែកទៅម្ដុំ កុំញ៉ែមញ៉ុកក្បែរ បើចង់មកស្នេហ៍សួរកូនសិនទៅ(២ដង)

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន