គ្មានបងក៏អូនអាចរស់បាន - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.985 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   មិនអាចបញ្ឈប់ មិនអាចទប់ផែនដីឲ្យលែងវិល មិនអាចរំកិលចិត្តក្បត់ឲ្យចេញឆ្ងាយពីបង ព្រោះស្រីដឹងច្បាស់ថាទំលាប់កែលែងបានហើយស្ងួន ចិត្តអូនឈឺផ្ទួនឡើងសាំលែងយំទៀតហើយថ្លៃ

II.  ប្រឹងដាក់បំរាម ហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនឲ្យដូចមុន ឈប់ឲ្យទោរទន់ពេលបងបោះបង់អូនជាថ្មី

R.  ឃាត់ថ្ងៃនេះឬថ្ងៃណា ជីវ៉ាគង់នៅក្បត់ ដប់ទន្លេ រយសមុទ្រក៏ឃាត់បងឥតន័យ កាយស្មោះចិត្តរលៀម បំពានបេះដូងស្រី អូនសុំផ្តាំទៅចរណៃគ្មានថ្លៃមិនសូន្យ

III.  ទោះបែកឈឺចាប់ ក៏បង្ខំចិត្តបែកគ្នាពេលនេះ ព្រោះអស់នាទីដែលត្រូវថែបងដូចគ្រាមុន ឈប់ខ្វល់ពីស្រី ទោះខ្វះចរណៃក៏អាចថែខ្លួន កើបារម្ភពីអូនគ្មានបងក៏មិនសូន្យឡើយថ្លៃ  II,R.

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន