ឃុំខ្លួនឯងក្នុងភាពឯកា - ខែម អ៊ីសាក់

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.476 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300567# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ហេតុអ្វីមិនអាចស្មោះនឹងខ្ញុំ ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចឈប់ស្មោះនឹងគេ សំណួរនេះចាក់ ដោតចំៗម្ល៉េះទេ អ្នកណាគេឆ្លើយជំនួសខ្ញុំបាន

R. ល្បែងស្នេហាគ្មានភាពយុត្តិធម៌ ទទួលស្គាល់ខ្ញុំក្រគ្មានលុយគ្មានឡាន តែបេះដូងខ្ញុំស្អាតស្អំស្មោះត្រង់គេគ្រប់យ៉ាង ម្ដេចសំណាងខ្ញុំទទួលបានការឈឺផ្សា

II. ចង់ឃុំខ្លួនឯងក្នុងភាពឯកា គ្មានស្នេហាក៏គ្មានអ្នកណារកឃើញ ចង់រៀនស្រលាញ់ខ្លួនឯងស្រលាញ់ឲ្យច្រើនៗ ឈប់ភ្លើតភ្លើន ស្រលាញ់គេអស់ពីចិត្ត

III. ចង់ឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងភាពឯកា មិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាមកអាណិត អ្នកហ៊ាននិយាយពាក្យស្មោះមួយជីវិត ខ្ញុំនឹងក្អួត ក្អួតឲ្យស្លាប់នៅនឹងមុខ ចាំតែមើលទៅ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន