ចង់ជួបអាយដល - ខាន់ ជេមស៍

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.706 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. យាយពីស្លាញ់អាដលនោះស្លាញ់ ចេញបទមួយណាក៏មិនដែលរំលង បទស៊្លូបទញាក់ស្នេហាឌឺដង កុំភ័យសៅហ្មងអូនចេះទាំងអស់ សូម្បីតែការតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ ស្ទាយសក់ហឹបហ៊ាក់អូនក្រវីទាំងអស់ ដំណើរឬកពារសម្ដីឥតចន្លោះ អូនក្រវីទាំងអស់គេច្រឡំថាអាដល គេច្រឡំថាអាដល គេច្រឡំៗថាអាដល គេច្រឡំថាអាដល ឥឡូវអាដលមកហើយ គាត់មកដល់ហើយ នៅក្នុងទូរទស្សន៍ ខនសឺតៗ គ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុង យាយពីថាមិនដែលជួបម្ដងសោះ អាល័យអាលោះផ្សងជួបតែអាយដល

II. ឆ្នាំនេះនែ៎ យើងជួបជុំគ្នា ហ្វេនអឺយមកលេងរាំវង់ មួយឆ្នាំនែ៎គឺមានតែម្ដង កុំឲ្យរំលងប្រពៃណីខ្មែរយើងណា

III. កំលោះៗនែ៎ ហើយនិងក្រមុំៗ កុំអឹមអៀនអញ្ជើញគ្នាឡើងរាំ ស្កាត់ពីឆ្ងាយរីករាយឈប់សៅហ្មង យើងជុំគ្នាម្ដងរាំវង់ចនសឺតឆ្នាំថ្មី យើងជុំគ្នាម្ដងរាំវង់ចនសឺតឆ្នាំថ្មី

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ខាន់ ជេមស៍

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន