ចង់តែនៅក្រមុំ - យាយ យ៉យ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.207 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300470# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ចង់តែនៅអើយក្រមុំៗ នៅក្រមុំព្រហ្មចារីយ៍ (២ដង) ស្ដាយខ្លួនអើយជាស្រីៗ ខ្លាចមានប្ដីនាំខ្វល់

II. កុំទៅជឿអើយប្រុសៗ ស្មោះចំពោះតែដំបូងទេ (២ដង) ស្គាល់ប្រាណអើយបានស្នេហ៍ៗ ហើយក៏ប្រែរកថ្មី

R. មើលទៅឃ្មុំអើយក្រេបផ្កាៗ ក្រេបតែផ្កាណាមានលំអង (២ដង) ផ្កាណាអើយចាកទងៗ ឃ្មុំលែងប៉ងក្រេបហើយ

III. ទុកក្រមុំឲ្យម៉ែមើលៗ ចិត្តមិនដែលចង់បានប្ដីទេ (២ដង) ម៉ែអើយ អើយម៉ែៗ ម៉ែកុំចង់បានចៅអី

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន