ចង់ស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់ទៅ ! - ស៊ីរីកា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.084 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231693# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ហួងហែងបងពេក បងថាអូនស៊ាំ អូនខំសន្សំអារម្មណ៏ល្អនឹងថ្លៃ បងវិញតែងធ្វើកាចស្រែកខ្លាំងដាក់ស្រី បងរករឿងរ៊ាំរៃ ឡើងក្លាយជាប្រពៃណី

II.  តែតទៅនេះអូនមិនរករឿងថ្លៃ ទោះបងធ្វើអីក៏អូនមិនតវ៉ា ទោះបងខូចរឿងស្រីក៏អត់បញ្ហា អូនធ្វើ ព្រោះអូនមិនចង់ បាត់បង់បង

R.  បងចង់ស្រលាញ់អ្នកណា អូនមិនថាអី សុំតែកុំទៅឆ្ងាយ ទោះបងដេញអូនមិនថ្វី អូននៅតែស្រលាញ់ៗបងខ្លាំងណាស់

III.  បងចង់ឳបថើបអ្នកណា អូនមិនប្រច័ណ្ឌ បិទមាត់មិននិយាយ មួយខែអូនសុំជួបតែមួយថ្ងៃ បងកុំបដិសេធអី អូនសុំត្រឹមប៉ុណ្ណឹង បានទេ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ស៊ីរីកា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន