ចាក់ដោត  - ឆាយ វិរះយុទ្ធ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.881 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ដាក់បទនេះជាImuzikដោយចុច*1772* 5570378# (20សេន/30ថ្ងៃ)

I. ចាក់ដោតបេះដូង ជួបតែម្ដងបងផ្ដើមចេះដេកមិនលក់ រោគស្នហ៍ធ្វើទុក្ខ សម្រស់អូនចាក់ដោតបងហើយ ចាក់ដោតចំៗ អូនស្អាតទាំងអស់មុខក្រោយ ឃើញហើយអារម្មណ៍បងហោះហើរស្រម៉ៃ

II. កូនអ្នកណាទៅណ៎ ដូចទេពអប្សរចុះពីឋានសួគ៏ គួរពុំគួរ ចង់សួរ ចង់ចូលចែចូវ មិនយកធ្វើសង្សារ ប្រាថ្នាយកធ្វើប្រពន្ធណាពៅ បុរសត្រឹមត្រូវដូចបង យកមិនខុសឡើយ យកមិនខុសឡើយ ចាក់ដោតចំៗ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ឆាយ វិរះយុទ្ធ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town Unlimited

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 252

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 241

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន