ចាក់ដោត  - ឆាយ វីរៈយុទ្ធ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.821 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ដាក់បទនេះជាImuzikដោយចុច*1772* 5570378# (20សេន/30ថ្ងៃ)

I. ចាក់ដោតបេះដូង ជួបតែម្ដងបងផ្ដើមចេះដេកមិនលក់ រោគស្នហ៍ធ្វើទុក្ខ សម្រស់អូនចាក់ដោតបងហើយ ចាក់ដោតចំៗ អូនស្អាតទាំងអស់មុខក្រោយ ឃើញហើយអារម្មណ៍បងហោះហើរស្រម៉ៃ

II. កូនអ្នកណាទៅណ៎ ដូចទេពអប្សរចុះពីឋានសួគ៏ គួរពុំគួរ ចង់សួរ ចង់ចូលចែចូវ មិនយកធ្វើសង្សារ ប្រាថ្នាយកធ្វើប្រពន្ធណាពៅ បុរសត្រឹមត្រូវដូចបង យកមិនខុសឡើយ យកមិនខុសឡើយ ចាក់ដោតចំៗ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ឆាយ វីរៈយុទ្ធ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម