ចាក់ដោតអារម្មណ៍  - អ៊ីវ៉ា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.589 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ដាក់បទនេះជាImuzikដោយចុច*1772* 5570381# (20សេន/30ថ្ងៃ)

I. ចាត់ដោតអារម្មណ៍ជាក់ដោតដល់បេះដូងសម្ដីរបស់បង ឱ្យអូនចុកឈាម បងថាអូននេះចិត្តចង្អៀតខឹងគ្មានហេតុផល ចង់សួរថាមានស្រីណាទ្រាំបានទេ នៅមុខគេគ្រប់ពេលបង តែងទុកអូនចោល មិនយល់ៗថាបងគិតអ្វី

II. ចាក់ដោតពេកហើយទង្វើបង នៅមុខគេជួបអូនមិននិយាយរក អូនអន់ណាស់មែនទេប្រាប់អូនមក បងកុំនៅស្ងៀម

 (ភ្លេង... ច្រៀង I ពីរដង ) បញ្ចប់: ឆ្លើយនឹងសំណួរអូនសិនតើបានទេ នៅមុខគេបងមិនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលនឹងអូន ឬមានអូនជាសង្សារខ្មាស់គេមែនទេ...

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន អ៊ីវ៉ា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន