ជូនអូនទៅម៉ែ - ស៊ុន ស្រីពេជ្រ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.297 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231299# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. អើងអើយជំនោរខ្យល់ជួន បងអើយជំនោរខ្យល់ជូន(x2) បោចវល្លិអើងអើយចងក្បូន បងអើយជូនទៅអើយម៉ែ

II. អើងអើយជូនអូនទៅស្រុក បងអើយជូនអូនទៅស្រែ(x2) ជូនអូនអើងអើយទៅយម៉ែ បងអើយទៅស៊ីឱក្ដាមអើយខ្យង(x2)

R. អើងអើយអូនស្រណោះត្រយោង បងអើយអូនស្រណោះត្រយោង(x2)ហើរហើយអើងអើយយំផង បងអើយកណ្ដាលឱវាអើយធំ(x2)

III. អើងអើយកាលអូនបានបង បងអើយកៀកគងគ្នាអើយយំ(x2)​​ ដើរកាត់អើងអើយវាលធំ បងអើយសង្សារឱកំអើយសត់

(ភ្លេង... ច្រៀង R, III ម្ដងទៀត)

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន