ជំងឺមិនទុកចិត្តគ្នា - ជ័យ សុវ៉ាត

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.480 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570439# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ស្រលាញ់យូរអូនកើតជំងឺមិនទុកចិត្ត យកពាក្យស្រលាញ់មកដាក់កំហឹតទុកបងដូចក្មេង សេរីភាពបងរាល់ថ្ងៃគឺស្រីជាអ្នកចាត់ចែង យូទៅខ្លួនបងលែងជារបស់បងហើយ

II. ចាប់ផ្ដើស្រលាញ់ពេញដោយចិត្តសណ្ដោសប្រណី បងចូលចិត្តធ្វើអី អូនមិនសង្ស័យសួរនាំ មិត្តភក្តិស្រីប្រុសថាមានចុះឲ្យតែសម សម្របតាមអារម្មណ៍មិនបង្ខំចិត្តបងឡើយ

III. ស្រលាញ់ដល់កណ្ដាលទីអូនក៏មានបម្រាម ដើរលេងយប់ត្រូវហាម អូនទៅតាមមិនអាចបណ្ដោយ ចរិតធម្មជាតិបង អូនបានកែកុនអស់ហើយ មិនលើកលែងឡើយឲ្យរឿងស្លៀកពាក់ញាំគេង

R. ស្រលាញ់យូរអូនកើតជំងឺមិនទុកចិត្ត យកពាក្យស្រលាញ់មកដាក់កំហឹតទុកបងដូចក្មេង សេរីភាពបងរាល់ថ្ងៃគឺស្រីជាអ្នកចាត់ចែង យូទៅខ្លួនបងលែងជារបស់បងហើយ

IV. បងធ្វើសង្សារអូនដូចកូនក្មេងរៀន ក ខ ភ្លេចតួអក្សរធ្វើតាមមិនល្អគឺអូនខឹងហើយ បងធ្វើតាមចិត្តអូនតែអូនមិនយល់ចិត្តបងឡើយ ពេលនេះបងសុំឆ្លើយ លើសហើយអូនអើយ Bye Bye

V. បញ្ចប់ក្ដីស្រលាញ់បងសុំចេញអូនសុំឃាត់ អូននិយាយផ្ទាល់មាត់គូរអនាគតអូនគឺបង តែប៉ុណ្ណឹងបានហើយ យើងគួស្វែងរកផ្លូវសុខរៀងខ្លួន បើបានអូនធ្វើប្រពន្ធ បង Stress ស្លាប់មិនខាន

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន