ឈឺចាប់លំដាប់ VIP - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.558 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*7713320# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

-ឈឺចាប់លំដាប់ VIP-ចឺម-Lyric

I. គិតពីអូនឡើងចង់ជ្រុះសក់ ខ្លាចគេធ្វើអាក្រក់ដាក់អូន ខ្លាចអូនឈឺគ្មានអ្នកថែថូន បងខ្លាចស្ងួនធ្លាក់ខ្លួនដុនដាប

II. ចង់ដណ្ដើមយកអូនពីគេ ក៏ប៉ុន្តែបងក្លាចមានបាប ចង់ឈប់ឈឺគ្មានថ្នាំបន្សាប ស្រាលាញ់អូនធ្វើបាបខ្លួនឯង

R. ឈឺចាប់លំដាប់ថ្នាក់ V.I.P  ដូចត្រូវជាតិគីមីឲ្យតែនឹកស្រី បេះដូងរករឿង ធ្វើទុក្ខរាល់ថ្ងៃ បងអាចអាយុខ្លីបើនៅតែបែបនេះ

. ដកដង្ហើមក៏ហូរទឹកភ្នែក សូម្បីដេកលក់ក៏យល់សបិ្ត នឹកដល់អុនឡើងចង់កើតឡប់ ព្រោះចិត្តស្អប់តិចជាងស្រលាញ់

​​IV. ថ្ងៃចន្ធ័ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ បងខួចចិត្តមិនដែលលួស រស់

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន