ឈឺចាប់លំដាប់ VIP - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 8.458 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

-ឈឺចាប់លំដាប់ VIP-ចឺម-Lyric

I. គិតពីអូនឡើងចង់ជ្រុះសក់ ខ្លាចគេធ្វើអាក្រក់ដាក់អូន ខ្លាចអូនឈឺគ្មានអ្នកថែថូន បងខ្លាចស្ងួនធ្លាក់ខ្លួនដុនដាប

II. ចង់ដណ្ដើមយកអូនពីគេ ក៏ប៉ុន្តែបងក្លាចមានបាប ចង់ឈប់ឈឺគ្មានថ្នាំបន្សាប ស្រាលាញ់អូនធ្វើបាបខ្លួនឯង

R. ឈឺចាប់លំដាប់ថ្នាក់ V.I.P  ដូចត្រូវជាតិគីមីឲ្យតែនឹកស្រី បេះដូងរករឿង ធ្វើទុក្ខរាល់ថ្ងៃ បងអាចអាយុខ្លីបើនៅតែបែបនេះ

. ដកដង្ហើមក៏ហូរទឹកភ្នែក សូម្បីដេកលក់ក៏យល់សបិ្ត នឹកដល់អុនឡើងចង់កើតឡប់ ព្រោះចិត្តស្អប់តិចជាងស្រលាញ់

​​IV. ថ្ងៃចន្ធ័ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ បងខួចចិត្តមិនដែលលួស រស់

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន