ដើម្បីបង - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.142 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   ដើម្បីបងអូនសុខប្តូរខ្លួនឯង ក្លាយជាមនុស្សផ្សេងព្រោះចង់ឲ្យបងក្បែរ ហេតុផលតែម៉្យាងគឺចង់រក្សាដង្ហើមស្នេហ៍ ចង់ឲ្យបងនៅតែស្រលាញ់អូនបែបនេះរហូត

II.  ហើយដើម្បីបងអូនកែចរិតខ្លួនឯង ហើយដើម្បីបងទើបគេងទឹកភ្នែកគ្នានអ្នកជូត ធ្វើបានទាំងឆ្លាតទាំងល្ងង់ដើម្បីមនុស្សស្រលាញ់បំផុត គ្រាន់តែសុំមកវិញនូវក្តីស្នេហ៍បរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណឹង

R.  ជាសង្សារបងអូនអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងសុខ មិនខ្វល់ថ្ងៃមុខជួបការលំបាកក៏អូនមិនខ្លាចដែរ ជាការស្រលាញ់គ្មានថ្ងៃប្រែគ្មានទេអ្នកបន្ទាប់ ហើយក៏មិនខ្វល់ថាបងធ្លាប់មានគេ

III.  ស្រលាញ់មនុស្សម្នាក់មិនចង់ឃើញគេត្រូវជួបរឿងលំបាកទេ បងក៏ដឹងដែរអូនស្រលាញ់បងខ្លាំងយ៉ាងណាមាសមេ ទោះមិនមានគ្រប់យ៉ាងដូចគេ តែអូនពិតជាចង់ឃើញបងរីករាយ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន