ត្រូវការអ្នកលួងលោម - ដា សុមាវត្តី 

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.631 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231833# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ខ្ញុំចង់ប្រាប់ រឿងស្នេហ៍ខ្ញុំ ស្នេហ៍តែម៉ុម តែបេះដូងសោកសៅ ឈឺក្នុងទ្រូង ចិត្តដំបៅ ស្នេហ៍ល្ងង់ខ្លៅ ឲ្យចិត្តសោកា

II.  ស្រលាញ់គេ ជាងខ្លួនឯង ចោលខ្លួនឯង មិនបានថែរក្សា គិតតែគេ គ្រប់វេលា ពេលបែកគ្នា ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់

R.  គ្មានអ្នកយល់ គ្មានអ្នកបារម្ភ អារម្មណ៍ខ្ញុំ អ្នកណាយល់ខ្លះ ជីវិតខ្ញុំ គ្មានអ្វីឡើយដែលពិសេស ក្នុងពេលនេះ ត្រូវការអ្នកលួងលោម

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ដា សុមាវត្តី 

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម