ថាព្រមឬមិនព្រម​ - ជ័យ សុវ៉ាត ft និច

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.792 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. ថាព្រមឬមិនព្រម បើបងព្រមអូននាំទៅជួបពុកម៉ែ(២ដង) អោយចាំដល់ណាកុំសាំតាប៉ែ ចូលជួបពុកម៉ែហើយដណ្ដឹងស្រី

II. ថាព្រមឬមិនព្រម បងគ្រាន់សុំមានផ្ទះខ្លួនឯងសិនថ្លៃ(២ដង) មានលុយមានឡានចាំការណាស្រី មានគ្រប់អ្វីៗថ្លៃមិនពិបាក

III. ថាព្រមឬមិនព្រម មានអារម្មណ៍ថាបងឯងនេះកំសាក(២ដង) ចុះបើដល់ចាស់ទើបមានប្រាក់ការ ទៅរកស្រីណាគេព្រមចាំទៅ

IV. ថាព្រមឬមិនព្រម បើបងនាំពុកម៉ែបងចូលចែចូវ(២ដង) ចូលថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតែម្ដងណាពៅ អាងយើងបាននៅជាមួយនឹងគ្នា    

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន