ថ្ងៃណាចិត្តក្បត់បងចូលនិវត្តន៍ - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.365 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   អូនស្គាល់បងនៅស្ទើរពេកមែនទេ ទើបមាសមេបងកុហកអូនបានរហូត ខួរក្បាលអូនអន់ៗដេញតាមមិនទាន់ស្ងួន ទោះបីទាក់ទងបងយូរមកហើយ

II.  ព្រោះតែអូនមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ ទើបអូនឆោតជឿបងទាំងឈឺឥតស្បើយ អូនជឿថាបងស្មោះ ក៏ជឿថាបងក្បត់ ហ៊ានសន្មតព្រោះអូនមានភ័ស្តតាង

R.  ស្មោះប៉ុណ្ណាក៏បងនៅតែប៉ុណ្ណឹង គ្មានថ្ងៃបងដឹងពីតម្លៃស្នេហ៍ពិត អូនចាំមើលបងស្មោះបានប៉ុន្មានទឹក បើចិត្តក្បត់បងមិនទាន់ចូលនិវត្តន៍

III.  ស្មោះប៉ុណ្ណាក៏បងនៅតែប៉ុណ្ណឹង អូនប្រឹងស្មោះក៏បងប្រឹងចង់តែក្បត់ ខូចចិត្តតទៀតគឺនាំតែនឿយហត់ មានតែបណ្តោយឲ្យបងក្បត់តាមចិត្ត ក្បត់ឲ្យស្លាប់ចុះ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន