ទឹកចិត្តម៉ែ - គូម៉ា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.887 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. ញើសហូរលាយឈាម ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃ ការងារថោកថ្លៃ ម៉ែធ្វើទាំងអស់ ហាលភ្លៀងកាត់ថ្ងៃ មិនដែលរាលសោះ គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រោះដើម្បីកូន

II. ពេលកូនធ្វើខុសម៉ែងតែងអភ័យ មិនយកទោសបិយ អត់អោនគ្រប់គ្រា ម៉ែតែងបារម្ភពីរូបកូនភ្ញា ខ្លាចកូនរងារមិនស្រណុកខ្លួន

R. ទឹកចិត្តម៉ែធំ ជាងមហាសាគ ធ្ងន់ជាងភ្នំថ្ម សែនថ្លៃកន្លង ជ្រៅជាងធរណី រាប់កោដលានដង គ្មានអ្វីអាចស្នងតបសងគុណម៉ែ

III. អ្នកម៉ែហ៊ានស្លាប់ជំនួសរូបកូន លះបង់កាយខ្លួន ដោយមិនសោកស្ដាយ បើម៉ែឃ្លាតទៅ កូនរស់គ្មានន័យ ម៉ែរស់ដើម្បី រស់ដើម្បីកូន

(ភ្លេង...​ ច្រៀង R, III ម្ដងទៀត)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន គូម៉ា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 252

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 241

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន