ទឹកភ្លៀងលេងភ្លេង  - អនុស្សាវរីយ៍ ft លីនដា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.317 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570509# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

 

I. (ប) អើយភ្លៀងធ្លាក់ផ្លិកផ្លក់ អើយផ្លិកផ្លក ទឹកដក់ចូលត្រឡោក(២ដង)

(ស) បងអើយៗ អូនក្រោក ប្រុសបងអើយ ស្ដាប់ភ្លៀងលេងភ្លេង

II. (ស) អើយឮសូរផ្លិកផ្លក់ អើយផ្លិកផ្លក់ ពិរោះក្រៃលែង(២ដង)

(ប) ដូចគេៗ ផ្លុំស្នែង កែវបងអើយ លីនង្គ័លឡើងភ្នំ

III. (ប) អើយភ្លៀងធ្លាក់លិចអូរ អើយលិចអូរ លិចឬសឬស្សី(២ដង)

(ស) អូនគេងៗអោបប្ដី ប្រុសបងអើយ ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ

IV. (ប) អើយភ្លេចបាយភ្លេចទឹក អើយភ្លេចទឹក ភ្លេចនឹកចំណី(២ដង)

(ស) រវល់គេង រវល់អោបប្ដី ប្រុសបងអើយ ស្ដាប់ភ្លៀងលេងភ្លេង   

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន