នឹកអូនស្ទើរដាច់ខ្យល់ - ឆាយ វិរះយុទ្ធ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.473 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772* 5570444# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. យប់មិញបងដេក យល់សប្តិឃើញអូន ឃើញថាពួកយើងនៅតែជានាគ្នា បងឱបអូនយ៉ាងជាប់ ផ្អិបទ្រូងសែនរងា ពេលភ្ញាក់ឡើងបាត់អស់អ្វីៗ

II. ហេតុអ្វីពេលនេះលែងជាបងហើយ ហេតុអ្វីឲ្យគេយកតំណែងបងទៅស្រី បងសែនខ្លាចជីវិតខ្លួនឯងសព្វថ្ងៃ ជីវិតដែលដឹងថាអូនមានថ្មីហើយ

R. នៅស្រលាញ់អូនណាស់អតីតបងអើយ នឹកអូនស្ទើដាច់ខ្យល់ហើយ គ្មានថ្ងៃឡើយឈប់នឹកនាដល់ស្រី បងតែងតាមដាន Profile ព្រលឹង ចង់ដឹងថាអូនផុសអ្វី ទឹកភ្នែកស្រក់រាល់ថ្ងៃ ឃើញស្រីឱបគេ

III. នឹកអូនពេកខ្លាចថាខ្លួនបងអាចឆ្គួត ដង្ហើមដកលែងជាប់គ្នា ទ្រូងតឹងណែនវេទនាណាស់អូនអើយ ពាក្យអូនសម្លាញ់បងធ្លាប់ហៅអូន ឥឡូវអ្នកផ្សេងហៅហើយ សង់ដំបូងសារចុងក្រោយ នេះហើយពាក្យសង្សារ

IV. ហេតុអ្វីពេលនេះលែងជាបងហើយ ហេតុអ្វីឲ្យគេយកតំណែងបងទៅស្រី បងសែនខ្លាចជីវិតខ្លួនឯងដូចសព្វថ្ងៃ ជីវិតដែលដឹងថាអូនមាមអ្នកថ្មីហើយ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ឆាយ វិរះយុទ្ធ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន