បងស៊ាំហើយពាក្យសុំទោសអូន - ម៉ៅ ហាជី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.552 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231169# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ទុកពេលឲ្យអូនគឺ ដូចជាធ្វើបាបខ្លួនឯង ហួសចិត្តក្រៃលែង ទ្រាំមើលអូនសម្ដែងមិនបាន ម្ដងជាពីរដង សុំទោសហើយធ្វើខុសលើសដើម បងឈឺតែម្ខាង អូនមិនបានចូលរួមខ្វល់ខ្វាយ ឈឺខ្លាំងពេកមិនអាចនៅស្ងៀមទៀតទេ ត្រូវតែរើបម្រាស  

II. បងសាំហើយពាក្យសុំទោសអូន ប៉ុន្មានដងបងចាំមិនវ្បាស់ ពូកែខាងក្រឡះ និយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹង សុំទោសផងដែលអស់អារម្មណ៍ បងទ្រាំបានតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាដាច់ភឹង លែងឈឺឆ្អាល

IV. ឈប់គិតពីអូន ឲ្យបេះដូងធូរស្រាល អូនចង់ទៅណាក៏បងលែងអើរពើរនិងអូនទៀតហើយ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ម៉ៅ ហាជី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម