បងស៊ាំហើយពាក្យសុំទោសអូន - ម៉ៅ ហាជី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.507 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231169# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ទុកពេលឲ្យអូនគឺ ដូចជាធ្វើបាបខ្លួនឯង ហួសចិត្តក្រៃលែង ទ្រាំមើលអូនសម្ដែងមិនបាន ម្ដងជាពីរដង សុំទោសហើយធ្វើខុសលើសដើម បងឈឺតែម្ខាង អូនមិនបានចូលរួមខ្វល់ខ្វាយ ឈឺខ្លាំងពេកមិនអាចនៅស្ងៀមទៀតទេ ត្រូវតែរើបម្រាស  

II. បងសាំហើយពាក្យសុំទោសអូន ប៉ុន្មានដងបងចាំមិនវ្បាស់ ពូកែខាងក្រឡះ និយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹង សុំទោសផងដែលអស់អារម្មណ៍ បងទ្រាំបានតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាដាច់ភឹង លែងឈឺឆ្អាល

IV. ឈប់គិតពីអូន ឲ្យបេះដូងធូរស្រាល អូនចង់ទៅណាក៏បងលែងអើរពើរនិងអូនទៀតហើយ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ម៉ៅ ហាជី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន