បាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្ដ - ម៉ៅ ហាជី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 12.672 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ដាក់បទនេះជាImuzikដោយចុច*1772*5231578# (20សេន/30ថ្ងៃ)

I. បងដើរមាត់ស្ទឹង ឮជ្រឹងពួនយំ ឆ្លងដល់ជំរុំ ចំការក្រូចស្រី ម្លិះរួតប្រឹងរីកទទួលកវី ប្លែងតែរូបស្រីមិនជើញភ័ក្ត្រា

II. អូនដើរបេះក្រូចបងលួចមើលមុំ ចំការស្រីធំជាច្រើនហិចតា សាវម៉ាវចេញផ្លែសង្កែចេញផ្កា ដូចណាត់ចន្តាឲ្យជួបកវី

R. តោវត្តតាមឹមគ្រហឹមដាក់ខ្ញុំ ​ការពាររូបមុំក្រពុំពេញវ័យ អូនចុះងូតទឹក លើស្ពានបោះថ្មី បងភ្លឹកស្មារតី ព្រោះស្រីល្អណាស់

III. រឿងបាត់ដំបង ចងចិត្តខ្ញុំហើយ ស្ទឹងសង្កែអើយកុំហូរបញ្រ្ចាស់ សូមលោកមេបា មីងមាក្មេងចាស់ ជួយប្រណីខ្លះដល់កវីផង

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ម៉ៅ ហាជី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន