បាត់បងដូចបាត់មនុស្សមួយផែនដី  - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.825 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   អស់ពេលនៅថែសល់តែពេលនឹក បាត់បង់ស្នាមញញឹមសល់តែទឹកភ្នែក រួមទាំងទុក្ខវិបត្តិបន្សល់ក្រោយពេលយើងបែក ឬអូនត្រូវពន់រែករហូតថ្ងៃស្លាប់

II.  ស្រលាញ់បងបំណងចង់បានចិត្ត បែរបញ្ច្រាស់ការពិតអូនបានឈឺចាប់ ហេតុអ្វីបងមិនអាចនៅជាមួយអូនដល់ស្លាប់ ហេតុផលអ្វីចាំបាច់ឲ្យបងប្រួលប្រែ

R.  បាត់បង់បងអូនបាត់បង់ក្តីសុខ ថ្ងៃនេះថ្ងៃមុខអូនត្រូវរស់បែបណា អូនមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងក្តីឈឺផ្សា អូនខ្លាចភាពឯកាណាស់មាសមេ

III.  បាត់បងដូចបាត់មនុស្សមួយផែនដី ជីវិតអូនរស់ក៏គ្មានន័យដែរ ជុំវិញខ្លួនគ្រប់អ្វីៗមានតែទុក្ខសោក តាមចងកម្មអូនរហូតដល់ស្លាប់ តាមចងកម្មអូនរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន