បែកក្អមអូនហើយ - យាយ យ៉យ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.708 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300468# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. បែកក្អមអូនហើយ ឱ! បងអើយទទឹកជោកអស់ (២ដង) អូនមិនហ៊ានចូលផ្ទះសោះ (២ដង) សែនស្ដាយស្រណោះ មិនគួឡើយប្រុសធ្វើបែកក្អមអូន

II. ឱ! ម៉ែអើយម៉ែ ម៉ែកុំជេរក្អមកូនបែកហើយ (២ដង) កុំខឹងប្ដឹងគេម៉ែអើយ (២ដង) ក្អមកូនបែកហើយ ម៉ែអើយកុំឲ្យឪដឹងណាម៉ែ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន