បែកបងស្នេហ៍អ្នកផ្សេងអូនធ្វើមិនបាន - សុខ ពិសី

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.604 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I.   ក្រៅពីពាក្យសុំទោសរបស់ស្រី អូនក៏ចង់ឲ្យថ្លៃឃើញទឹកភ្នែក វាហូរប្រាប់បងថាមិនអាចបែក ហើយចង់ឃើញថ្ងៃស្អែកនៅមានបង

II.  អ្វីៗដែលបងឃើញនៅពេលនោះ គឺរឿងយល់ច្រឡំទេស្នេហ៍ស្នង អូនឯណាមានចិត្តក្បត់ពីបង សូម្បីតែលួចគិតក៏មិនធ្លាប់

R.  បែកបងស្នេហ៍អ្នកផ្សេង គឺអូនធ្វើមិនបាន ពាក្យពេចន៍ទាំងប៉ុន្មាន មិនអាចលុបចេញពីបេះដូង

III.  ឲ្យអូនប្រាប់យ៉ាងណា ទើបជឿថាស្មោះបង ឬមួយក៏បំណង បងត្រូវតែភ្លេចអូនរៀងរហូត...

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុខ ពិសី

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន