ប៉ាលួចលាក់ កូនលួចលាក់ - ដាឡិច

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.511 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. ស្ដាប់ពាក្យកុហកច្រើនណាស់ហើយដែរ តែមិនសូវឈឺចាប់ សរុបទៅគឺរាប់លានម៉ាត់ស្ដាប់តាំងពីតូច ពាក្យកុហកលើកនេះគឺដូចធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ ធ្ងន់ជាងគេ ធ្លាប់ឮ Sister និង Brother តែពេលនេះថ្មីទៀតហើយ

R. គេហៅបងប៉ាដូចស្និតស្នាលខ្លាំង ឮច្បាស់ៗពេញត្រចៀក បងសម្ដែងឈុតនេះឲ្យជឿជាក់ ប្រឹងលាក់មិនជិតឡើយ មិនធ្លាប់រៀនផ្នែកចិត្តវិជ្ជាសង្កាតមនុស្ស មិនធ្លាប់ឡើយ តែគ្រប់យ៉ាងអូនក៏ដឹងច្បាស់ហើយគឺបងប៉ាសម័យថ្មី

II. ប៉ាលួចលាក់កូនលួចលាក់ប្រឹងលាក់ទៅ ប្រឹងលាក់ទៅ ប្រឹងដើរទាន់សម័យ បងជាប្រុសបងកេងចំណេញតែនឹងមនុស្សស្រី មនុស្សដូចបងធូរធ្លៃខ្លាំងណាស់

III. ប៉ាលួចលាក់កូនលួចលាក់ប្រឹងលាក់ទៅ ហេតុអ្វីមិនអាណិតដល់ចិត្តអូនខ្លះ ទង្វើបងធ្វើជារឿយៗបងមិនចេះខ្មាស់ អូនឈឺណាស់មិនហ៊ានប្រជែងសុំដកខ្លួន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ដាឡិច

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន