ប្តីក្មេង  - អ៊ីវ៉ា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.719 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. កុំសើចកុំយំ កុំខឹងនឹងខ្ញុំអីនែ៎! ខ្ញុំយកប្ដីក្មេង ទឹកដោះគោឆៅ ខ្ញុំប៉ូវកំលាំងខ្លាំងក្រៃលេង ប្ដីខ្ញុំប្ដីក្មេងមិនងាយលែងខ្ញុំរួចទេ

II. អាយុប្រាកដខ្ញុំសែសិបគត់ អីនែ! ប្ដីខ្ញុំម្ភៃមួយ ខ្ញុំគេបងគេហៅខ្ញុំអូនផ្អែមរលួយ ខ្ញុំមិនដែលព្រួយ ម៉្លោះហើយសាច់ខ្ញុំចាំណាស់

III. ក្រឡេកមើលចុះ ខ្វះអីប្រុសៗអីយកប្រពន្ធក្មេងបាន ម៉្លោះហើយស្រីៗ មិនខ្ចីខ្មាស់នាំព្រួយប្រាណ យកប្ដីក្មេងបានគឺដូចតែប្រុសៗអីចឹងដែរ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន អ៊ីវ៉ា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន