ប្តីបែក - ខេម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.143 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231860# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   អូនអើយៗអូនៗចិត្តដាច់ម្លេះ កូនយើងនៅក្មេងៗណាស់ ប្តីមិនចង់បែកគ្នាទេ ប្តីដឹងប្តីខុស តែជាអារម្មណ៍មួយពេល យើងកុំលែងគ្នាបានទេ អាណិតកូនយើងណាអូន

II.  អូនអើយៗអូនត្រូវគ្នាវិញណា គ្មានអូនប្តីរស់យ៉ាងណា សូមអូនអាណិតប្រណី ប្តីបែកមួយពេល ជ្រុលប្រើហិង្សាដាក់ថ្លៃ ប្តីឆេវឆាវភ្លេចគិតអ្វី ព្រោះតែសុរ៉ាចូលខ្លួន

R.  ផ្តល់ឱកាសឲ្យបងផងណាអូន បងសុំឱកាសកែខ្លួន យើងកុំលែងលះគ្នាអី... សង្ឃឹមអូនផ្តល់ឱកាសឲ្យប្តី ប្តីដឹងខុសហើយណាថ្លៃ កុំផ្តិតមេដៃលែងគ្នា...

III.  បងនឹងកែខ្លួនបើអូនអភ័យ ឈប់ដើរហើរគ្មានដឹងអី ឈប់ធ្វើឲ្យអូនគ្រាំគ្រា ចរិកបែកឆ្វេង ទាំងអស់ប្តីអូននឹងកែ ត្រូវគ្នាវិញណាមាសមេ ប្តីបែកនេះដឹងខុសហើយ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ខេម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន