ប្រពន្ធកូនពៅ​  - ឈុន ចិត្រា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.813 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300559# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ប្រពន្ធកូនពៅ នាងអើយប្រពន្ធនែ! កូនពៅ ប្រពន្ធកូនពៅ នាងអើយប្រពន្ធកូនពៅ អោយដាំបាយក៏ឆៅ អោយចៀនត្រីក៏ខ្លោច ដាំបាយក៏ឆៅ អោយចៀនត្រីក៏ខ្លោច

II. ម៉ែអ្នករៀបចំ បាងអើយ! ឪអ្នកផ្សំផ្គុំ ម៉ែអ្នករៀបចំ បាងអើយ! ឪអ្នកផ្សំផ្គុំ កូនពៅសល់តែមួយ រៀបការហើយទ្រព្យមូលកេរ កូនពៅតែមួយ រៀបការហើយទ្រព្យមូលកេរ

III. កូនគេសៗ នាងអើយទើបពេញចិត្តម៉ែ កូនគេសៗ នាងអើយទើបត្រូវចិត្តម៉ែ នាងមិនចេះធ្វើអីទេ ចេះតែលាបឡេក្រែមម្ស៉ៅ មិនចេះធ្វើអីទេ ចេះតែលាបឡេក្រែមម្ស៉ៅ

IV. អោយទៅអើយដាំបាយ​ នាងអើយនាងដាំបាយក៏ឆៅ អោយបោកខោអាវ នាងអើយនាងថានាងឈឺដៃ អោយទៅផ្សារទិញត្រី មិនទៅទេខ្មាស់គេណាស់ ទៅផ្សារទិញត្រី មិនទៅទេខ្មាស់គេណាស់

V. ឈ្លោះគ្នាតិចតួច នាងអើយងរទៅផ្ទះម៉ែវិញ ឈ្លោះគ្នាតិចតួច នាងអើយងរទៅផ្ទះម៉ែវិញ ខ្ញុំតាមយកមកវិញ មិនដឹងជាប៉ុន្មានសារ ខ្ញុំតាមយកមកវិញ ឡើងចង់សឹកផ្លូវហើយណា

VI. ខ្លាចហើយកូនពៅ នាងអើយកូនពៅដូចជីវ់ា ខ្លាចហើយកូនពៅ នាងអើយកូនពៅដូចជីវ់ា អាំណិតប្ដីផងណា ឈប់លេងចរឹតកូនពៅ ឆ្នាំថ្មីហើយណា ជួយធ្វើការប្ដីខ្លះទៅ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន