ប្រពន្ធកូនសំខាន់តែបងមិនអាចថែ - Rayya

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.761 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300485# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik 

I. ប្រពន្ធកូនគឺសំខាន់ តែបងមិនអាចមើលថែអូនបាន ព្រោះពេលនេះ បងកំពុងមានគេ សូមមាសមេអូនថែខ្លួនណាថ្លៃ ពេលបងចេញអូនត្រូវតែរឹងមាំ អូននៅមានកូនម្នាក់ដែរក្បែរថ្លៃ បើប្រុសផ្សេងសុំថែរូបស្រី បងសុំចិត្តថ្លៃអូនកុំធ្វើបាបកូន

R. បើសិនមានជាតិក្រោយ បងសុំជួបស្នេហ៍ នឹងថែរូបអូនមាសមេ បងមិនឲ្យដូចជាតិនេះទេ

II. សុំទោសផង សុំទោសប្រពន្ធសំលាញ់ ដែលបងក្បត់នឹងមាសស្នេហ៍ សុំទោសដែលមិនអាចថែអូននិងកូន

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន