ផ្ញើគេថែអូន - បរិញ្ញា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.497 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570670# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   សង្សារខ្លួនឯង ឲ្យអ្នកផ្សេងថែដឹងហើយថាឈឺខ្លាំងណាស់ តែបងដឹងច្បាស់ ស្នេហានេះមិនអាចបន្តទៀតបានទេ អូនយំបងឈឺ តែបងមិនអាចជូតទឹកភ្នែកហូរមាសមេ ទោះចិត្តនៅស្នេហ៍ ក៏ឲ្យអូនទៅគេទាំងក្នុងបេះដូងឈឺទោម្នេញ

R.  អូនឈប់ស្មោះបងទៅអូនឈប់ស្រលាញ់បងទៅ បងធ្វើក្បត់ពៅដើម្បីក្តីសុខអូនសំលាញ់ សុំទោសហេតុផលបងចាកចេញ គឺចង់ឲ្យអូនស្រលាញ់គេ

II.  សូមអូនស្អប់បងចុះសូមអូនបំភ្លេចបងចុះ អូនស្នេហ៍គេចុះបងមិនសមឲ្យអូនស្មោះទេ បងសុំយកអូនទៅផ្ញើរគេ មាសមេអូនសុខមួយជីវិត

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន បរិញ្ញា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម