ពេលអូនឃ្លាតឆ្ងាយ - ឆាយ វិរះយុទ្ធ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.176

អត្ថបទចម្រៀង

I. ថ្មើរនេះអូនសុខដែរទេ ស្រុកគេត្រជាក់ ធ្លាក់ខ្យល់ទេអូន អូនស្រួលខ្លួន ឬរងារ មានមិត្តភក្រ័សន្ទនាទេ

II.​ នឹកអូន នឹកពេញបេះដូង បងគេងមិនសុខ យប់ណាក៏ភ្ញាក់ ធ្លាប់គេងពីរនាក់ ធ្លាប់ប្រលែង​ ទ្រូងចំបែងទ្រាំចាំអូន

R. អូននៅឆ្ងាយមិនដូចនៅផ្ទះ​ បារម្ភណាស់ឮសំលេង ទើបធូរស្បើយ ថែរខ្លួនណាអូន ក្មេងល្អបងអើយ មិនយូរឡើយ គង់បានជួបគ្នា

អាមេរិក ឆ្ងាយមិនសំខាន់ អ្វីដែលសំខាន់ ចិត្តយើងទាំងពីរ ស្មោះ Honey​ មិនប្រួលប្រែ ចិត្តដែលស្នេហ៍ច្រើនលើសដើម

(ភ្លេង...ច្រៀង R ម្ដងទៀត)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ឆាយ វិរះយុទ្ធ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន