មនុស្សដូចខ្ញុំមានអ្នកណាស្រលាញ់ - White

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.292 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570615# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ខ្ញុំក៏មានប្រាថ្នា កើតមកល្អដូចគេ ចង់ឲ្យមនុស្សខ្ញុំស្នេហ៍ ស្នេហ៍ខ្ញុំដោយចិត្តភក្តី ហត់នឹងស្រលាញ់គេ តែម្នាក់ឯងរាល់ថ្ងៃ ទោះដឹងក្នុងចិត្តស្រី មិនទុកបងជាសង្សារ

II.  មនុស្សដែលអូនប្រាថ្នា គេសង្ហាហើយមានទ្រព្យធន ឯរូបខ្ញុំ មិនលើសពីអ្នកកំដរ

R.  មនុស្សដូចខ្ញុំ តើមានអ្នកណាស្រលាញ់ គ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញ គ្មានអ្នកប្រាថ្នាជាគូ មុខមិនស្អាត ទ្រព្យក៏មិនសូវសម្បូរ លទ្ធភាពជិះត្រឹមម៉ូតូ អីចឹងស្មោះទៅមិនរួចឡើយ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន