មនុស្សអូនស្នេហ៍មិនមែនជាបង  - ខេម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.262 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231401# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   គួរ តែបំភ្លេចអូនឲ្យបាន ភ្លេចស្រស់កល្យាណពីបេះដូង ព្រោះអូន ជាអ្នកចាកចោលបង ភ្លេចរឿងស្នេហ៍ កន្លងបងនិងស្ងួន

II.  ពេល នេះបងរងការឈឺចាប់ ពេលស្ងួនប្រាប់ថាស្នេហ៍ត្រូវសូន្យ មនុស្សដែលអូនស្នេហ៍ មិនមែនជាបង តើអ្នកស្មោះអូន គេល្អជាងបងមែនទេ

R.  ពេលនេះបង​ រស់ដូចជាមនុស្សស្លាប់ បេះដូងឈឺចាប់ ស្ទើរបាត់ដង្ហើមម្តងៗ ទោះយំមុខស្ងួន ក៏អូនមិនខ្វល់ពីបង ហើយចំអកបង ជាមនុស្សប្រុសអន់ខ្លាំងណាស់

III.  គេ គឺជាមនុស្សសំណាងណាស់ ព្រោះគេបានគ្រប់យ៉ាងពីអូន មិនដូចរូបបង បានត្រឹមលួចយំមិនឈប់ បេះដូងឆ្កួតឡប់ ឡប់ព្រោះតែអូន

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ខេម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន