មេម៉ាយក្លងយ៉ៃ - សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.860 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231274# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. រាំវង់បំពង់ទឹកត្នោតជូរ យូរៗគេលើកដាក់មួយតយ សាច់ក្លែមគេដាក់ហោប៉ៅក្រោយ(២ដង) លើកដាច់មួយតយសើចឮកាហេៗ ហេៗសើចឮកាហេៗ

II. រាំវង់បំពង់ទឹកដោះគោ មើលយូរឃើញសុទ្ធតែមេម៉ាយ ត្រគៀកនែប៉ាប៉ុនឆ្នាំបាយ(២ដង) មេម៉ាយក្លងយ៉ៃសើចឮកាហេៗ ហេៗសើចឮកាហេៗ

III. សាច់មុខឡើងទ្រលុកៗ មុខនែ៎ឡើងកំផ្លង់ៗ មេម៉ាយចូលចិត្តជិះកង់(២ដង) ចង់ក្បិនសារ៉ុងសើចឮកាហេៗ ហេៗសើចឮកាហេៗ

IV. ក្លងយ៉ៃមេម៉ាយរាប់មិនអស់ កំលោះដូចខ្ញុំនេះសប្បាយ ដើរប្រូតែអ្នកមេម៉ាយ(២ដង) មួយថ្ងៃៗសើចឮកាហេៗ ហេៗសើចឮកាហេៗ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន