ម៉ាប់ៗ - ខែម អ៊ីសាក់

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.882 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*9300602# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ម៉ាប់ៗ រាងម៉ាប់ណាស់អូនស្រី សព្វថ្ងៃអូនស្រីរាងម៉ាប់ បងអើតមើលផ្លូវនាងប្រចាំ បងអើតមើលផ្លូវនាងប្រចាំ រូបរាងនាងម៉ាប់ដូចអន្សមចងបាច់

R. វេលានាងដើរធ្វើគូថវ៉ាច់ៗ បងចង់ច្របាច់ សាច់ម៉ាប់របស់នាង ចង់នាំស្រីមកដើរលេង ចង់នាំមកដើរលេង មើលឡើងម៉ាផ្អៀងរាងម៉ាប់ៗអូនស្រី

II. ម៉ាប់ៗរាងម៉ាប់ណាស់អូនស្រី ជើងដៃមើលទៅវាម៉ាប់ៗ ឃើញនាងដើរកាត់មកប្រចាំ បងលួចស្រលាញ់ ស្រលាញ់នាងយ៉ាងខ្លាំង ស្រលាញ់រាងម៉ាប់ៗចង់ញាំនំបុ័ងសាច់

III. ម៉ាប់ៗវាម៉ាប់ណាស់ស្រីអូន ចង់បានប្រពន្ធរាងម៉ាប់ៗ ខែកត្ដិកខ្យល់បក់មកយ៉ាងខ្លាំង ខែកត្ដិកខ្យល់បក់មកយ៉ាងខ្លាំង បានប្រពន្ធរាងម៉ាប់ស្រួលខ្លាំងអូនស្រី

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន