ម្នាក់នេះនៅរស់ទេ - សិទ្ធ

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.129 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231544# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ម្នាក់នេះនៅរស់ទេ ទោះជាគ្មានអ្នកនៅមើលថែ Take care ដូចមុន មិនសម្លាប់ខ្លួន ឲ្យអ្នកគិតថាខ្ញុំអន់ងប់ងល់ ល្ងង់ស្មោះអ្នកឡើយ ខ្ញុំឈប់យំឈប់ស្រែក ឈប់ខ្លាចពាក្យឈប់ឈ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកហើយ ខ្ញុំទម្លាប់ទៅហើយ រស់គ្មានអ្នករស់នៅម្នាក់ឯង

R. កុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខ កុំមកបបួលឲ្យខ្ញុំទៅឈឺចាប់ម្ដងទៀតអី គិតមែនទេរាល់ថ្ងៃ ថាខ្ញុំមានថ្ងៃអាចត្រឡប់រកមនុស្សប៊ិនសម្ដែង ថ្ងៃមុនមអ្នកណាប្រាប់ ថាខ្ញុំនឹងអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាគ្រាន់ជាអ្នកផ្សេង អ្នកនិយាយខ្លួនឯង កុំមកធ្វើពើជាភ្លេចអី

II. ប្រាប់ទៅទោះបីនឹកអ្នកដល់ស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនទៅជួប មិនអាចកែចិត្តដែលស្អប់ឲ្យទៅស្រលាញ់អ្នកជាថ្មី ព្រោះអ្វីៗ ពេលនេះមិនដូចអ្នកស្មាន ខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងល្អហើយ កុំមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំអី ព្រោះទឹកភ្នែកអ្នកវាគ្មានតម្លៃដោះដូរចិត្តខ្ញុំបាន ឈប់រំខាន ជីវិតខ្ញុំទៀតខ្ញុំសុំ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន