យំ  - នាង ប្រាក់សុគន្ធា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.753 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570473# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់រៀងរាល់យប់គ្រប់ពេលនឹកបង ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់រាប់ដំណក់ ស្រណោះរឿងកន្លង ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់ឡើងដង្ហក់ស្ទើឆ្គួតម្ដងៗ ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់លាងឈាបើកកនៅក្នុងបេះដូង

II. ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ពេលឆ្លុះកញ្ចក់សែនអាណិតខ្លួន ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ សូម្បីសិតសក់ក៏នឹកដល់ស្ងួន ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ បងធ្លាប់ថើបសក់ បងធ្លាប់ថើបអូន​ ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់ដោយសារពៅទៅចោលអូនហើយ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 145

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 146

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន