យំ  - នាង ប្រាក់សុគន្ធា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.013 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570473# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់រៀងរាល់យប់គ្រប់ពេលនឹកបង ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់រាប់ដំណក់ ស្រណោះរឿងកន្លង ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់ឡើងដង្ហក់ស្ទើឆ្គួតម្ដងៗ ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់លាងឈាបើកកនៅក្នុងបេះដូង

II. ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ពេលឆ្លុះកញ្ចក់សែនអាណិតខ្លួន ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ សូម្បីសិតសក់ក៏នឹកដល់ស្ងួន ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ បងធ្លាប់ថើបសក់ បងធ្លាប់ថើបអូន​ ទឹកភ្នែកតិកតក់ៗៗ ស្រក់ដោយសារពៅទៅចោលអូនហើយ

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន