រដូវភ្ជុំ - ខាន់ ជែមស៍

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.299

អត្ថបទចម្រៀង

I. រដូវភ្ជុំ ម៉ុមទៅវត្តណា? បងសូមផ្ញើផ្កា ទៅថ្វាយព្រះផង(x2) ឈូកសក្រហម អមចម្ប៉ាក្រង សូមផ្ញើទៅផង ថ្វាយព្រះនៅវត្ត

II. ផ្កាកុលាប លឿងក្រហមស បងជូនបវរ​ ដោយចិត្តភក្ដី(x2) ផ្កាប្រចាំចិត្ត ផ្កាផ្ដិតនិស្ស័យ សូមផ្ញើភក្ដី នឹងព្រែកហ្លួងហើយ

 (ភ្លេង... ច្រៀង I, II, ពីរដង)

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ខាន់ ជែមស៍

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 252

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 241

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន