របស់គេ - បរិញ្ញា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 9.139 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570472# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   ហ៊ូ... ព្រលឹងបងអ្ហើយ ព្រាត់ពីបងហើយអូន បងអស់ពេលថែថួន ពីមុនរបស់បង ពេលនេះរបស់គេហើយ ដួងចិត្តអើយ ចិត្តអើយ ចុកចាប់អ្វីម៉្លេះ

II.  ហ៊ូ... សង្សារបងអ្ហើយ អូនរៀបការហើយមុំ ប្រុសណាថាមិនយំ បៀមទុក្ខចុកឈាម ទ្រូងស្ទើរប្រេះហើយឈឺយ៉ាងនេះ យ៉ាងនេះ រស់យ៉ាងណាទៅ

III.  អូនលែងមកខ្វល់ជាមួយបងហើយ ចាប់ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយ បងជាអ្នកក្រៅ ចង់រស់យ៉ាងណា ចង់ស្លាប់យ៉ាងណាក៏គ្មានសិទ្ធិហៅ ព្រោះអូនឥឡូវ ជារបស់គេហើយ

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន បរិញ្ញា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន