រលឹមប្រុយៗ  - មាស សុខសោភា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 7.849 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5231664# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. រលឹមប្រុយៗ រត់រ៉ុយមករាំសិនម៉ោ រលឹមប្រុយៗ រត់រ៉ុយមករាំលើកខោ ណកពូង៉ោល នោះមីងង៉ោល ទំលាក់កូនចោលខ្លាចចប់ម៉ាបទ កុម្ម៉ង់បទហ្នឹងសុំចាក់ម្ដងទៀត ទៀតៗៗ

II. រលឹមប្រុយៗ រត់រ៉ុយមករាំលឿនៗ រលឹមប្រុយៗ ចូលវង់មិនបាច់ខ្ញុំតឿន ម៉ោះបងចោះ ម៉ោះបងចឿនចាក់ក្បាច់លើកខឿន ធុងបាសម៉ាអេម មីអូនខាងណោះពូកែរាំអ៊ែនៗ អ៊ែនៗ...

III. រលឹមប្រុយៗ រត់រ៉ុយមករាំណយៗ រលឹមប្រុយៗ លើកដៃរាំបក់រាំបោយ បក់ពីមុខបក់ពីក្រោយ ក្រឡេកមើលចំហើយសើចស្ញេញដាក់ គន់មើលត្រគៀកឲ្យឡើងងខ្ទីតៗៗ ហ៊ូយ!!! ខ្ទីតសាឡប់

(Rap1) កំលោះសក់ពណ៌ប្រឹងរាំគ្រវីគ្រវាត់ គេរាំឡាកេឡាកូត លើកដៃអួតនាឡិកា កំលោះស្ទៀវៗលើសអស់ពីរប៉ិលរប៉ូច ក្រមុំខោរហែកភ្នែកតូចហើយពាក់វែនតា ថាចូលមករាំកុំនៅដំអែដំងង់ ក្រលែងតាមតង់ បទថ្មីមិនធម្មតា តើងរាំជាវង់ លើកដៃជាសញ្ញា ថាចង់ប្រាប់ថា ពួកយើងជាខ្មែរ

(Rap2) កំលោះភូមិខ្ញុំលែងម៉ូតរយីរយៀក មើលខោរខេរខាកម៉ូតថ្មីទើបនឹងចេញ ក្រមុំភូមិខ្ញុំខ្និកខ្នក់ថាគួរឱ្យ ឱ្យគេតាមស្រលាញ់ កាន់តែគ្រលែងអស្ចារ្យ ថាចូលមករាំកុំឱ្យប្រកែប្រកាន់ រលឹមតិចៗក៏មិនជាបញ្ហា យើងរាំជាវង់ លើកដៃឡើងជាសញ្ញា ថាចង់ប្រាប់ថា ពួកយើងជាខ្មែរ...

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន មាស សុខសោភា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន