រស់ក៏ឈីចាប់ស្លាប់ក៏បិទភ្នែកមិនជិត - បរិញ្ញា

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 9.469 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570245# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I.   អ្នកជំនួសអូនដកខ្លួនរត់ចោលបងអស់ហើយ គ្មានអ្នកណាមួយអាចជំនួសអូនបានយូរឡើយ ព្រោះគេដឹងហើយថាចិត្តបងមានតែត្រាណត្រើយ ដឹងទេអូនហ្អើយបងបំភ្លេចអូនមិនបានទេ

II.  លុបលេខហែករូបថតព្យាយាមស្អប់ក៏ធ្វើហើយ ប៉ុន្តែគ្មានផលឡើយបានត្រឹមនឹកអូនលើសដើម បេះដូងតែងធ្វើទុក្ខហៅទឹកភ្នែកគ្រប់ដង្ហើម​ ឈឺគ្រប់ដង្ហើមឲ្យតែនឹកដល់ឈ្មោះអូន

R.  រស់ក៏បេះដូងរងឈឺចាប់ ស្លាប់ក៏បងបិទភ្នែកមិនជិត ដរាបណាបងមិនទាន់លុបអូនចេញពីចិត្ត ជីវិតរស់គ្មានន័យ បងចង់លុបការចងចាំចេញលុបក្តីស្រលាញ់ពីរូបស្រី មិនចង់រស់ដូចសព្វថ្ងៃ ឈឺចាប់ក្រៃលែង

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន បរិញ្ញា

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន