រាត្រីឯកា - ចឺម

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: Beat | ពេញនិយមបំផុត : 10.548 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

ចុច *1772*5570122# ដើម្បីដាក់បទនេះជា Imuzik (20c/30ថ្ងៃ)

I. យប់ជ្រៅណាស់ហើយ តើអូននៅទីណា? ដឹងទេថាបងសែនឯកា ឯកាពេលដែលគ្មានអូន...

R. ធ្លាប់តែថ្មើរនេះនិយាយគ្នាសារសង ពាក្យផ្អែមល្ហែមអូនហើយនិងបង​ អូនបងមិនដែលឃ្លាតឡើយ

II. តើអូននៅទីណា ឮបងហៅទេ ឬក៏មាសមេដាច់ចិត្តចាកចោលបងគ្មានអាល័យ គ្រប់រឿងអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ៗនៅចាំ... ទេថ្លៃ?

III. បងមិនអាចបំភ្លេចអូនបានឡើយ... នៅតែបារម្ភរៀងរាល់ថ្ងៃ... គ្រប់ដង្ហើមបងចេញចូល នៅតែគិតដល់រូបស្រី... ឬប្រែជាគ្មានន័យសម្រាប់អូន

(ច្រៀង R, II, III, III)
 

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មាន ចឺម

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 254

សិល្បករជាច្រើន

Sunday CD Vol 253

សិល្បករជាច្រើន