រាំដោះស្បែកជើង - White

អ្នកតែង: | ប្រភេទ: | ពេញនិយមបំផុត : 8.155 | ទាញយក: 0

អត្ថបទចម្រៀង

I. ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Pey Pey Dy គ្រប់ទិសគ្រប់ទីអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរ មួយភូមិនែ៎ខ្ញុំឡូយដាច់គេ ជិះម៉ូតូអាសង់កូរ៉េដើរញ៉ែស្រីៗ

R. ចូលឆ្នាំថ្មីនេះណា ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានែ៎ពេញកំលោះហើយ មិនដើរលេងភូមិគេទៀតឡើយ សុំប្រាប់ឲ្យហើយ នែ៎ក្រមុំៗបើចង់មករកខ្ញុំ មករាំលេងភូមិខ្ញុំអ្ហា៎

II. រាំកូរឲ្យបែកផ្សែង នែ៎ភូមិគេភូមិឯងរាំធុងបាស់ដូចតែគ្នា តែខ្ញុំនែ៎ចង់ប្រាប់ពុំងា ស្ទាយរាំភូមិខ្ញុំមុននិងរាំត្រូវតែដោះ ដោះៗៗៗ...

III. Oh Year រាប់ 1 2 3 4 ទាំងកំលោះទាំងក្រមុំចូលមកដល់ភូមិខ្ញុំ ត្រូវតែដោះស្បែកជើង មិនថាគេថាយើងបើមិនដោះស្បែកជើង បាននឹងសប្បាយ ទុកស្បែកជើងសិនទៅ ទោះបីជាអ្នកមកពីភូមិឆ្ងាយណា ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឲ្យហើយ ថាមុនចូលវង់យើងត្រូវតែដោះអស់ រាំទាំងចាស់ទាំងក្មេង ពួកយើងរាំលេងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី រាំទាំងចាស់ទាំងក្មេង បុណ្យមានតែបីថ្ងៃ រាំកូរហុយដីឥតភ័យដាច់ស្បែកជើងអ៎ មិនថាគេថាយើងអ៎ ពួកយើងរាំដោះស្បែកជើង មែនហេ មែនហា មែនហេពូ...  

មើលទាំងអស់

ច្រើនទៀត

អាល់ប៊ុមថ្មី ពេញនិយម

Sunday CD Vol 248

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 142

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 140

សិល្បករជាច្រើន

Town CD Vol 141

សិល្បករជាច្រើន